NÁVŠTĚVY OPĚT POVOLENY

  • Malvazinky
  • 16. 3. 2022

Rehabilitační klinika Malvazinky umožňuje návštěvy pacientů hospitalizovaných na odděleních následné rehabilitační péče a ortopedie.

Návštěva probíhá v zahradě kliniky či na terase vedle ambulancí v pavilonu D.

S platností od 18. 3. 2022 mohou návštěvy probíhat denně mezi 14:00 – 18:00 hodinou. Návštěva pacienta je umožněna maximálně 2 dospělým osobám po dobu 30 minut.

Návštěvu je nutné předem s pacientem naplánovat.

V případě, že je pacient hůře mobilní, návštěvu je třeba domluvit se sestrami na oddělení, kde je pacient hospitalizován a pacienta se zhoršenou mobilitou vyzvednout u vstupu na oddělení.

 

Podmínky pro umožnění návštěvy:

  • Návštěvník si musí při příchodu na vrátnici kliniky vydezinfikovat ruce.
  • Návštěvník musí mít po celou dobu pohybu ve vnitřních i venkovních prostorech kliniky nasazený respirátor FFP2/FFP3 či nanoroušku.
  • Po průchodu vrátnicí kliniky návštěvník telefonicky kontaktuje pacienta a sejdou se společně v zahradě či na terase v pavilonu D.
  • Návštěvník dodržuje odstup od ostatních pacientů a návštěvníku min. 2 metry.