Dotazník pro žadatele o rehabilitační pobyt

Příslušný Dotazník slouží pro obecný dotaz, zda je možné přijmout pacienta k následné rehabilitační péči. K dotazníku je třeba vždy přiložit i aktuální lékařskou zprávu pacienta.

Kontaktní adresa, e-mail, či fax je uveden v záhlaví dotazníku.