Certifikáty

Akreditace SAK

Rehabilitační klinika Malvazinky získala akreditaci SAK (Spojené akreditační komise) a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb.

Akreditace je formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty.

Akreditace pro specializační vzdělávání

Společnost MEDITERRA s.r.o., provozovatel Rehabilitační kliniky Malvazinky, je držitelem akreditace pro specializační vzdělávání pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína a pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.11.2016 s platností na 8 a 9 let.

Dokumenty ke stažení