IMOOVE® 600

systém pro funkční rehabilitaci a trénink

 

IMOOVE® je zařízení umožňující pomocí elisférického* pohybu, který je generován počítačem řízenou motorizovanou plošinou, aktivaci svalově stabilizačního systému těla.

Terapií a cvičením na tomto přístroji dochází k optimalizaci svalového napětí, zlepšení svalové koordinace, stability a zvýšení svalové síly. Při cvičení na IMOOVE® dochází k zapojení téměř veškerého svalstva, včetně aktivace svalů tzv. hlubokého stabilizačního systému trupu a páteře.

IMOOVE® umožňuje kromě vlastní terapie nebo lekcí zaměřených na zlepšení tělesné zdatnosti také vyhodnocení stability a svalové koordinace s grafi ckým výstupem.

*elisférický pohyb je odvozený od pozorování vzájemných pohybů obratlů. Jedná se o pohyb ve 3 rovinách prostoru (3D), který stimuluje kvalitní aktivaci svalových řetězců.IMOOVE® umožňuje kromě vlastní terapie nebo lekcí zaměřených na zlepšení tělesné zdatnosti také vyhodnocení stability a svalové koordinace s grafi ckým výstupem.

VYUŽITÍ IMOOVE®:

 • rehabilitace (neurorehabilitace, bolesti zad, vestibulární obtíže …)

 • ortopedie (stav po plastice LCA, TEP kolenního nebo kyčelního kloubu alespoň 3 měsíce od operace, poúrazové stavy)

 • sport (rekreační i vrcholový)

 • prevence pádů, zlepšení stability

 • zlepšení celkové kondice, a další …

IMOOVE Element

490(vč. DPH)
 • 1 x 20 min.
 • zkušební lekce

IMOOVE Basic

1,600(vč. DPH)
 • 6 x 20 min.
 • lekce bez diagnostiky

IMOOVE Basic+

2,500(vč. DPH)
 • 8 x 20 min.
 • lekce včetně vstupní a výstupní diagnostiky

IMOOVE Balance+

2,800(vč. DPH)
 • 6 x 30 min.
 • lekce včetně vstupní a výstupní diagnostiky

IMOOVE Intensive+

4,075(vč. DPH)
 • 6 x 45 min.
 • lekce včetně vstupní a výstupní diagnostiky

IMOOVE & Care

4,075(vč. DPH)
 • 6 x 45 min.
 • lekce obsahující cvičení na IMOOVE® a odborně vedenou terapii pohybového aparátu