Krátkodobý rekondiční pobyt pro aktivní seniory 60+

Projekt se zaměřuje na krátkodobý rekondiční pobyt pro seniory 60+. Cílem rekondičních programů i naším cílem je udržet seniory ve fyzické, psychické a mentální aktivitě, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, a uspokojovat jejich potřeby. Velká důležitost se přikládá pozitivnímu ovlivňování psychického stavu seniorů. Cílem programu je tak přispívat ke zvyšování kvality jejich života.

Naši hlavní ambicí je podpora a udržení dobrého (současného) zdravotního stavu seniora. Člověk by se i ve starším věku měl cítit spokojeně, měl by mít možnost bez obtíží vykonávat různé aktivity dle svého přání, samozřejmě přizpůsobené věku a zdravotnímu stavu. Do celkového zdravotního stavu seniorů se nepromítají jenom jednotlivé nemoci, je to souhrn více faktorů. Odborníci kladou důraz na celkový stav a soběstačnost. Je nutno zdůraznit, že každý člověk je individualita, souhrn genetických dispozic a životních zkušeností.

Náš rekondiční program i s touto skutečnosti pracuje a přihlíží na specifika osobnosti každého seniora.

Skupiny seniorů přijatí k aktivizačnímu pobytu:

A: úplně soběstační (soběstačnost v základních denních činnostech (ADL): jídlo, pití, oblékání, osobní hygiena, koupání, kontinence moči (nebo částečná inkontinence), kontinence stolice, použití WC, chůze po rovině, přesun lůžko – židle, chůze po schodech).

B: plně soběstační s drobným dohledem (typicky nutnost dohledu, při dovolené dohlížejících členů rodiny, pomůže ke klidnému strávení dovolené pečujícím členům rodiny, zároveň zajistíme příjemnou, zdraví podporující péči o seniora, který se bude cítit jako v lázních).

Snaha o udržení dobré fyzické a psychické kondice je nezbytnou součástí péče o lidi ve starším věku. Je významná nejen pro stále činorodé jedince, ale také pro ty méně aktivní. Jakákoliv aktivita ovlivňuje fyzické a psychické funkce v těle, odstraňuje napětí, pomáhá se zbavovat stresu a strachu. Udržuje tak člověka dlouhodobě soběstačným a umožňuj mu tak setrvávat sám ve svém vlastním sociálním prostředí.

K dosažení tohoto cíle nabízí naše klinika v červenci a srpnu 2022 „Krátkodobý rekondiční program pro seniory 60+“, který je koncipován právě pro soběstačné jedince.

IMG_8584

Naším cíle je:

 • udržení nebo zlepšení kvality života klienta

 • navázaní nových a zachování stávajících kontaktů s vrstevníky

 • udržení a podpora fyzické aktivity

 • podpora soběstačnosti

 • zlepšení kvality kognitivních (poznávacích) funkcí

 • podpora verbální i neverbální komunikace

 • udržení a rozvíjení schopností a dovedností klienta při zájmových činnostech

 • orientace klienta v jeho aktuální životní situaci

 • podpora psychické odolnosti

 • eliminace deprese, úzkostí a neklidu

Aktivizační programy:

jsou určeny pro seniory s cílem uspokojit jejich potřeby, udržet je ve fyzické i mentální aktivitě, rozvíjet jejich kreativitu, zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím a přispět tak ke zvýšené kvality jejich života.

Aktivizační techniky:

pohybová terapie ve skupině, ve vodě i mimo ni, podpora vycházek a výletů. Wellness procedury. Tréning kognitivních funkcí, nácvik relaxace, společenské hry, hry v zahradě.

Přínosy aktivizačních programů:

 • umožňují seniorům žit normální život

 • zlepšují nebo udržují hrubou a jemnou motoriku

 • zachovává se autonomie, podpoří se co nejdelší setrvávání seniora v jeho domácím prostředí

 • zlepšuje nebo udržuje kvalitu kognitivních funkcí

 • eliminují deprese, úzkost a neklid

 • zlepšují psychiku, podporují psychickou odolnost

 • podporují verbální i neverbální komunikaci

Krátkodobý aktivizační pobyt pro seniory 60+

Ubytování
Strava (plná penze, výběr ze tří jídel k obědu, pitný režim)
Lékařská konzultace
Uvítací balíček (káva/čaj + zákusek v kavárně)
Skupinová aktivita/denně *
50% sleva z poskytovaných wellnes služeb
Stála služba 24/7
Min. délka pobytu 7 dní, max. délka pobytu 21 dní
Cena v Kč za noc (2 lůžkový pokoj) 890
Cena v Kč za noc (1 lůžkový pokoj) 1 390

*skupinové cvičení v bazénu, plavání, skupina s psychologem, skupinové cvičení

Objednávka pobytu:

 1. kontaktování oddělení plánování hospitalizací na tel: +420 251 116 600 volba č. 2 (Po-Pá, od 7:00 do 16:30 hod.)
 2. vyplnění dotazníku soběstačnosti
 3. zpráva od praktického lékaře
 4. vstupní návštěva klienta před pobytem, prohlédnutí prostředí, zarezervování procedur, zhodnocení vhodnosti pobytu, konzultace se sestrou specialistkou.

OBJEDNÁNÍ PŘES ODDĚLENÍ PLÁNOVÁNÍ HOSPITALIZACÍ.

Denní program:

Snídaně 7:00 – 8:00 hod.

Individuální program 8:00 – 11:00 hod. – využití služeb kliniky, možnost výletů, návštěva pražských památek.

Oběd 11:00 – 13:00 hod. – možnost balíčku na výlet.

Individuální program 13:00 – 17:00 hod. – využití služeb kliniky, možnost výletů, návštěva pražských památek.

Večeře 17:00-18:00 hod.

Strava se prioritně podává v jídelně kliniky

Klient je přijat k rekondičnímu pobytu na základě žádosti, s vyplněným dotazníkem a zprávou praktického lékaře.

Před pobytem absolvuje klient indikační schůzku se zdravotnickým pracovníkem, který doporučí náplň pobytu, jednotlivé procedury. Provede zhodnocení stavu a vhodnost pobytu. Je tak možno i dopředu zarezervovat procedury v časech preferovaných klientem a dopřát mu jistotu jasně naplánovaných aktivit.

Příchod na kliniku přibližně v 10:00 – 11:00 hod.

Klient je přijat pracovnicí příjmové kanceláře k pobytu v režimu samoplátce.

V odpoledních hodinách každý klient absolvuje seznámení se s klinikou – prohlídka. Edukace, poskytnutí informací, podpisy a souhlasy s pobytem.

Klient absolvuje i lékařskou konzultaci a doporučení aktivit pobytu.

Klinika poskytuje výběr z velice širokého spektra služeb, srovnatelného s lázeňským pobytem.

Nabízíme i služby pedikúry či kadeřnice.

V ten samý den po rozplánování programu staniční sestrou nově příchozí klient obdrží týdenní program svých rekondičních činností (na celý týden).

Na oddělení je zdravotnickým pracovníkem zajištěna stálá služba 24/7 .

Služba zajišťuje dohled, v případě nouze poskytne první pomoc. Je nápomocna s orientací a organizací.

 

Vycházky: dle vstupního vyšetření a domluvy může klient opouštět areál kliniky a absolvovat výlety, navštěvovat památky, zkusit nordic walking v okolí kliniky apod.

Co budete s sebou potřebovat?

 • platný občanský průkaz a kartičku pojištěnce
 • vlastní léky, které aktuálně užíváte
 • kompenzační pomůcky, které používáte – hole, ortézu, brýle, sluchadla apod.
 • přezůvky pro pohyb na oddělení
 • pevnou uzavřenou obuv na cvičení
 • čistou gumovou obuv určenou pouze k bazénu
 • cvičební úbor (tepláky, legíny, kraťasy, trička, mikiny – vše v dostatečném množství, plavky a velkou osušku)
 • domácí oblečení pro pohyb na oddělení i mimo něj, vhodný oděv pro případ chladnějšího počasí při pohybu v areálu
 • noční oděv, župan, domácí obuv
 • toaletní potřeby, ručníky
 • dostatek spodního prádla a další dle vlastního uvážení

Mobilní telefon, tablet, notebook a jiné cennosti na vlastní zodpovědnost!!! Možnost uzamčení skříní v pokoji, možnost využití trezoru.

Nezapomeňte si s sebou vzít klíče od domu či bytu, abyste mohli v případě potřeby pobyt kdykoliv ukončit.

Osobního oblečení by mělo být dostatečné množství prakticky na celou délku pobytu.

Obecný popis služby

Základní služby

 • Pobyt ve 2 či 1 lůžkovém pokoji s TV, wi-fi a vlastní bezbariérovým sociálním zařízením
 • Stálá služba na patře 24 hodin denně
 • Možný dohled s pravidelnou kontrolou
 • Poskytnutí celodenní stravy včetně běžných diet (snídaně – oběd – večeře) v jídelně kliniky (oběd výběrem z 3 druhů jídel)
 • Využití wellness služeb dle ceníku (masáže, bazén, celotělové koupele)
 • Využití kavárny v areálu
 • Využití zahrady
 • Rozvoz občerstvení až na pokoj
 • Trvalá přítomnost zdravotníků v budově, poskytnutí profesionální pomoci v případě akutních potíží
 • Signalizace s přivolání stálé služby na pokoji i v koupelnách

Doplňkové služby dle ceníku kliniky se slevou 50%

 • využití wellness služeb dle ceníku (masáže, bazén, celotělové koupele)
 • konzultace s nutričním terapeutem: stravovací režim aktivního seniora, specifické diety apod.
 • tréning paměti a kognitivních funkcí
 • konzultace s ergoterapeutem: moderní kompenzační pomůcky ve vybavení domácnosti seniora
 • konzultace se sociální pracovnicí: příspěvky, možnosti podpůrných služeb – pečovatelská, technické zabezpečení domácnosti (senzory pohybu, SOS tlačítka apod.)
 • nadstandardní VIP stravování dle přání klienta

Tato služba je poskytována:

 • Na základě objednávky pobytu v délce 7- 21 dnů
 • Na základě vstupní návštěvy klienta – v případě, kdy je vyžadován pobyt s dohledem (prohlédnutí pokoje, zhodnocení vhodnosti pobytu, konzultace se sestrou specialistkou)
 • Po vyplnění dotazníku soběstačnosti

Komu služba není určena?

Seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči.

Odchod klienta:

Klient ukončuje pobyt dle plánu, po snídani.

Den odchodu je vždy určen na začátku pobytu. Klient má možnost zpětné vazby vyplněním dotazníku spokojenosti. Tím se zároveň zapojí do soutěže o volně prodejné procedury.

Rehabilitační program lze upravit podle počtu a složení klientů. Upravuje se týden před nástupem klienta, vždy na míru, na základě vstupní konzultace.