Podmínky pro přijetí k následné rehabilitační péči

Prvotní žádosti o přijetí pacienta k následné rehabilitační péči v podobě aktuální lékařské zprávy a vyplněného Dotazníku pro žadatele (zde) schvaluje primář FBLR oddělení, prim. MUDr. Musil.

Podmínkou pro přijetí je schválený „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ (ke stažení zde). Vyplňuje ho ošetřující/praktický lékař a spolu s lékařskými zprávami ho zasílá ke schválení reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny.

Hospitalizaci je možné zahájit až poté, co schválený Návrh obdržíme. Termín přijetí se pak řídí dle aktuální kapacity kliniky.

Evidenci žádostí vede oddělení Plánování hospitalizací, které Vás o dalších podmínkách a možnostech nástupu bude informovat.

Rehabilitační klinika Malvazinky má pro lůžkovou péči uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP ČR, OZP, ZP MV ČR, VoZP, Zam.Škoda, ČPZP, RBP (vyjma NIP/DIOP).

V případě zájmu jsme Vám schopni nabídnout i možnost hospitalizace pro samoplátce.

Co potřebujete?

  1. Aktuální lékařskou zprávu
  2. Vyplnit Dotazník pro žadatele
  3. Nechat si vystavit/schválit Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Následná rehabilitační péče po plánované operaci totální endoprotézy (TEP)

Pro zařazení do evidence žadatelů je nám potřeba zaslat vyplněný dotazník pro žadatele po operaci TEP. (zde)

Následně již stačí v nemocnici nahlásit, že máte domluvenou následnou rehabilitaci na klinice Malvazinky. Překlad probíhá zhruba
7 až 10 dní po operaci, sanitu vybavuje nemocnice a ta rovněž vystavuje Návrh na léčebně rehabilitační péči v OL pro potřeby zdravotní pojišťovny. (formulář ke stažení zde)

Co potřebujete?

  1. Vyplnit Dotazník pro žadatele o následnou rehabilitační péči po operaci TEP (zde)
  2. Nechat si vystavit/schválit Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (zde)

Kontakt na odd. plánování hospitalizací rehabilitačních pobytů:

Veronika KučerováŠárka Klobučníková

+420 251 116 600 volba č. 2 (Po-Čt 7:00 – 16:30, Pá 7:00 – 15:30)