Lůžková rehabilitační péče je určena pro

    • akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami

    • klienty s chronickými onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému

    • NOVĚ – klienty, kteří prodělali nemoc COVID-19 (více se dočtete zde)

Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, poskytujeme také plnou předoperační přípravu a zajišťujeme následnou rehabilitační péči v rámci RKM přímo překladem z lůžka na lůžko. V roce 2013 zde byl dostaven zcela nový pavilon vybavený moderním zařízením, kde na vás čekají nadstandardní pokoje a maximální komfort při hospitalizaci. Je zde k dispozici 60 polohovatelných lůžek, nové kvalitní přístroje pro fyzioterapii a multimediální systém (televize, rádio, internet) zlepšující komfort pacienta.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeuta, psychologa, sester a ošetřovatelského personálu.

Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž klienta nebo jeho rodinných příslušníků. Individuální fyzioterapie vychází z moderní koncepce tohoto oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu.
Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální fyzioterapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičení je vedeno zkušeným fyzioterapeutem, indikaci pro zařazení do skupiny a výběr vhodného typu cvičení provádí rehabilitační lékař a fyzioterapeut na podkladě funkčního stavu pohybového systému daného klienta. Jednotlivá skupinová cvičení jsou zaměřena např. na hluboký stabilizační systém trupu a nohy, oblast pletence ramenního a krční páteře, ke zvýšení stability pro jedince s konstituční hypermobilitou a ke zlepšení celkové kondice. Skupina obsahuje maximálně 6 klientů, cvičení probíhá v prostorách tělocvičny RKM a potřebné pomůcky jsou pro klienta k dispozici.

Při komplexní péči o klienty se dále využívá široké spektrum vodoléčebných procedur včetně rehabilitačního bazénu a kompletně vybavená elektroléčba.

Pro lůžkové klienty je k dispozici také posilovna. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno na potřeby klienta.

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického, smyslového nebo mentálního postižení. Cílem ergoterapie je navrátit klientovi v co největší míře schopnosti potřebné k běžnému životu. Náplní ergoterapie je nácvik soběstačnosti a všedních denních činností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav prostředí a sociální poradenství. Dále je náplní ergoterapie nácvik funkcí horních končetin (nácvik koordinace hrubé a jemné motoriky, nácvik úchopové funkce a nácvik grafomotoriky) a také mohou být v rámci ergoterapie nacvičovány kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace atd.), kdy lze využívat počítačový program NEUROP 2. Ergoterapie probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Součástí péče o lůžkové klienty je i logopedie. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému a hlavových nervů různé etiologie a u stavů po úrazech mozku.

Pro klienty též poskytujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami, které lze přímo u nás zakoupit, v případě složitých individuálně vyráběných protetických pomůcek zajišťujeme péči protetika.

V rámci lůžkové rehabilitační péče nabízíme program pro klienty po amputaci dolní končetiny, který je zaměřen na nácvik manipulace s protézou a edukaci chůze. Individuální terapeutický program sestavujeme na základě pravidelných mezioborových konzultací, včetně spolupráce s protetikem, který zodpovídá za volbu a úpravu technického vybavení.

Rehabilitační program klientů s amputací zahrnuje individuální fyzioterapii (využití technik na neurofyziologickém podkladu s cílem korekce posturálních dysbalancí), školu chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou. Součástí rehabilitační péče je také kompletní spektrum fyzikální terapie, ergoterapie a psychoterapie.
V případě návaznosti na pooperační stav amputace dolní končetiny určený k prvoprotézování je vhodné předem kontaktovat kliniku a námi doporučeného protetika.

Vedení

MUDr. Libor Musil

Primář

MUDr. Tereza Mošnová

zástupce primáře

Mgr. Klára Moravcová

vedoucí fyzioterapeut lůžkové části

Lékaři

MUDr. Dušan Bartoš

MUDr. Lucie Faustová

MUDr. Lucie Gahutová

MUDr. Tereza Hubáčková

Mgr. Jan Jiráň

úsekový fyzioterapeut oddělení A2, B a D

MUDr. Eliška Juhová

MUDr. Zdeňka Šimánková

Oddělení A2

Mgr. Jana Fikrtová

staniční sestra

tel.: 251 116 775

Oddělení B1

Mgr. Petra Havlíčková

staniční sestra

tel.: 251 116 783

Oddělení B0

Mgr. Lucie Trepešová

staniční sestra

tel.: 251 116 786

Oddělení D1

Mgr. Markéta Stehlíková

staniční sestra

tel.: 251 116 812

Oddělení D2

Mgr. Pavlína Černá

staniční sestra

tel.: 251 116 817