Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Pochvaly a doporučení můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepcích a každém oddělení.

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících
se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

Adresa pro podání písemné stížnosti:

MEDITERRA s.r.o.
Rehabilitační klinika Malvazinky
Sekretariát ředitele
U Malvazinky 5
150 00 Praha 5

e-mail: width="1/2"]

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitelství nemocnice (podání stížnosti je možné v době od 9:00 – 17:00 hod.), kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.Vámi podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná.
Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotní péče.

Přijímá pouze sekretariát ředitelství na tel.: 251 116 604. (v době od 9:00 – 12:00 hod. a od 13:00-17:30 hod.)
Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

Adresa příslušného správního orgánu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotní, sociální péče a prevence
Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.
Děkujeme za Vaši spolupráci
Vedení nemocnice