Ambulantní fyzioterapie je zaměřena zejména preventivně, ale i léčebně. Je určena pro jedince s chronickými bolestmi v oblasti pohybového aparátu, k prevenci vzniku těchto bolestí a některých dalších poruch pohybového aparátu.Vychází z moderní koncepce tohoto oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Základním stavebním kamenem je funkční diagnostika pohybového aparátu.

Nabízí individuálně sestavené preventivní edukační programy, jejichž cílem je naučit jednotlivce kompenzovat každodenní stereotypní přetěžování pohybového aparátu a s přihlédnutím k individuálním dispozicím zajistit vyšší odolnost pohybového aparátu ke stále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Tyto programy jsou sestaveny zkušenými lékaři kliniky – specialisty v oboru rehabilitace a magistry fyzioterapie po vstupním vyšetření. Součástí programu je i poradenství v oblasti cíleného rekreačního sportování, v oblasti medikace a aplikace doplňků výživy zaměřené na pohybový aparát.

Důležitou součástí ambulantní i rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální fyzioterapii a současně ji také rozšiřuje. Skupina obsahuje maximálně 8 klientů, cvičení je vedeno zkušeným fyzioterapeutem, přičemž indikaci pro zařazení do skupiny a výběr vhodného typu skupinového cvičení provádí rehabilitační lékař a fyzioterapeut na podkladě funkčního stavu pohybového aparátu daného jednotlivce. Jednotlivá skupinová cvičení jsou zaměřena např. na hluboký stabilizační systém trupu a nohy, na získání stability pro jedince s konstituční hypermobilitou, na obnovení stability pletence ramenního (po úrazech, operacích, apod.) a oblasti krční páteře, anebo pro obnovení kondice (pro seniory nebo kondiční cvičení na míčích). Cvičení probíhá v prostorách tělocvičny RKM, potřebné pomůcky (míče, podložky, labilní plochy, apod.) jsou pro klienta k dispozici.

Klára-Moravcová

Pro ambulantní klienty je k dispozici také posilovna, která je vybavena cvičebním nářadím umožňujícím posilování oslabených svalových skupin. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno dle potřeb klienta.
Klienti se u nás učí také základům ergonomie. Vytváříme programy ke zvýšení tělesné kondice.V rámci programu můžete využít i posilovnu kliniky.

Nabízíme relaxační cvičení u klientů s psychosomatickými obtížemi, skupinovou psychoterapii, ale i individuální péči psychologa při řešení složitých pracovních, ale i osobních problémů.

Pro klienty též poskytujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami, které lze přímo u nás zakoupit, v případě složitých individuálně vyráběných protetických pomůcek zajišťujeme péči protetika.

VIDEO: Ambulantní fyzioterapie

Vedoucí fyzioterapeut

Mgr. Klára Moravcová

Kontakt:

+420 251 116 721

Objednávky

Objednání či zrušení vyšetření je možné přes formulář na pravé straně nebo na telefonu +420 251 116 600. Mimo pracovní dobu klientského centra lze rovněž využít e-mailovou schránku .

Kontaktní formulář

1 Step 1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right