INTENZIVNÍ

HYBRIDNÍ REHABILITACE

 • Máte bolesti, ale jste příliš zaneprázdněni na to, abyste chodili často k fyzioterapeutovi?

 • Není v blízkosti Vašeho bydliště dostupná kvalitní fyzioterapie?

 • Jsou čekací lhůty na fyzioterapii příliš dlouhé?

 • Máte v nejistých dobách obavy z častých návštěv ordinace?

 • Potřebujete poradit, jak správně cvičit sami?

 • Stává se Vám, že mezi jednotlivými sezeními cviky zapomínáte?

Řešením pro Vás může být tzv. intenzivní hybridní rehabilitace, neboli kombinace ambulantní rehabilitace s rehabilitací distanční, tzv. telerehabilitací. Naši odborníci Vám tak kromě běžné terapie na klinice poskytnou i pravidelnou online fyzioterapii v pohodlí Vašeho domova.

První setkání proběhne tváří v tvář s naším rehabilitačním lékařem přímo u nás na klinice. Během této úvodní konzultace lékař zhodnotí Váš zdravotní stav, poskytne Vám své odborné rady a navrhne další postup. Na základě Vaší diagnózy a individuálních potřeb vytvoříme speciální léčebný program sestávající z ambulantní fyzioterapie na klinice, doplněný o online fyzioterapii, která bude plnohodnotně vyplňovat čas mezi Vašimi návštěvami u nás.

Cena 45 min. terapie 800 Kč
Cena balíčku 5 x 45 min. terapie 3 600 Kč

JAKÉ JSOU VÝHODY INTENZIVNÍ HYBRIDNÍ REHABILITACE?

 • Individuální léčebný plán – naši lékaři a terapeuti přizpůsobí Váš terapeutický
  plán Vašim konkrétním potřebám i časovým a technologickým možnostem.
 • Efektivnější cvičení doma – nemusíte si dělat starosti, zda si cviky správně zapamatujete. Jednoduše se spojíte s Vaším fyzioterapeutem, který dohlédne na to, že je provádíte správně.
 • Časová úspora – nemusíte tak často dojíždět na kliniku a konzultaci snadno začleníte do svého dne.
 • Bezpečí a komfort – konzultace můžete absolvovat z bezpečí Vašeho domova, bez obav z časté návštěvy zdravotnického zařízení.
 • Brzký termín –  termín na online fyzioterapii dostanete v rámci dní. Můžete tak hned začít cvičit a překlenout tak třeba případné období mezi hospitalizací a pobytem v lázních.
 • ZKOMBINUJETE VÝHODY DISTANČNÍ I AMBULANTNÍ REHABILITACE!

Co je to telemedicína?

Kvůli současné dynamické situaci a díky pokroku informačních a telekomunikačních technologií zažíváme ve zdravotnictví v poslední době expanzivní rozvoj tzv. telemedicíny. Za pomoci kombinace ambulantního přístupu a využití moderních prostředků jako jsou videohovory, chytré telefony, bezdrátové nástroje a různá monitorovací zařízení tak lze na dálku zjistit stav pacienta a vzdáleně poskytovat zdravotnické služby či konzultace.

Jak funguje hybridní rehabilitace?

Možná se podivujete nad účinností online fyzioterapie: Jak Vám můžeme pomoci, když se Vás při online terapii ani nedotkneme? Mnoho zranění a onemocnění pohybového aparátu však lze řešit i pomocí správně prováděných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta. Pokud bude Váš zdravotní problém vhodný pro poskytování hybridní formy rehabilitace, sestavíme společně léčebný program, který Vám prostřednictvím kombinace klasické ambulantní fyzioterapie a online cvičení pod odborným dohledem umožní velmi efektivní způsob rehabilitace a brzký návrat k běžnému způsobu života.

Ačkoli některé postupy online fyzioterapie a rehabilitace těžko nahradí osobní přístup lékaře či terapeuta přímo v ordinaci, již nyní lze překvapivě velkou část rehabilitace zvládnout za pomoci  dálkových konzultací. Do těchto konzultací lze např. zahrnout edukaci pacienta nebo úpravu terapeutického plánu. Váš terapeut také může pomocí videohovoru na dálku například jednoduše dohlédnout na to, zda cvičení, která Vám doporučil, provádíte i po návratu domů správně. Dálkově může však i sledovat a monitorovat pokroky, jakých dosahujete. Takovýto „dohled“ Vám dodá sebejistotu a přiměje Vás k pravidelnosti a důslednosti.

Možnosti telerehabilitace jsou opravdu rozsáhlé, neustále se rozšiřují a do budoucna půjde v rehabilitaci a fyzioterapii o standardní způsob poskytování péče. Např. v Německu je hybridní rehabilitace již celkem běžnou součástí léčby a tento trend se pomalu dostává i do České republiky.

Co můžete očekávat?

Během samotného videohovoru fyzioterapeuti vždy věnují zvláštní pozornost způsobu, jakým cvičíte, aby se ujistili, že cvičení provádíte správně – stejně tak jako během osobní návštěvy v jejich ordinaci. Terapeut vždy pečlivě sleduje Váš pokrok a v případě potřeby provede úpravy Vašeho terapeutického plánu.

Zahrnujeme však také rady ohledně správného používání kompenzačních a cvičebních pomůcek a tipy pro Vaše běžné denní aktivity.

K online fyzioterapii potřebujete pouze chytrý telefon, tablet nebo počítač s kamerou, připojení k internetu a trochu místa ve Vašem obývacím pokoji. Nemusíte se ani nikde registrovat – k terapeutickému sezení se v dané časy pouze jednoduše připojíte.

Vzorový léčebný plán hybridní rehabilitace

TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU

ikona_01

Možná, že jste už prodělali  hospitalizaci u nás na  klinice. I v tomto případě  však absolvujete lékařské  vyšetření s naším  rehabilitačním lékařem,  který zjistí všechny potřebné  informace týkající se Vašeho  zdravotního stavu a zváží  všechny důležité skutečnosti  jako je Váš životní styl či další  zdravotní problémy.

ikona_02

V dalším kroku náš  fyzioterapeut provede sérii  testů, aby důkladně  zhodnotil aktuální stav  Vašeho pohybového  aparátu se zaměřením na  pohyblivost operovaného  kloubu, svalovou sílu  klíčových svalů a stav jizvy  po operaci. Bude vyšetřena  Vaše chůze, zkontrolováno  nastavení kompenzačních  pomůcek a doporučeny  cvičební pomůcky pro další terapii.

ikona_03

Na základě všech informací lékař společně s fyzioterapeutem vytvoří individuální léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace, který se bude skládat z ambulantních setkání doplněných o pravidelné online fyzioterapie přes videohovor. Terapie bude probíhat podle Vašeho zdravotního stavu a zaměří se zejména na zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu, zvýšení svalové síly, zlepšení schopnosti chůze a stability, kvalitu hojení jizvy a zvládání běžných denních činností.

ikona_04

Naučíme Vás všechna potřebná cvičení a dohlédneme na to, abyste je prováděli správně. Na konci programu dostanete zprávu o průběhu rehabilitace a další doporučení. Součástí závěrečné kontroly bude zhodnocení celkového průběhu rehabilitace, poučení o dalších možnostech terapie v domácím prostředí, řešení Vašich individuálních potřeb a zodpovězení Vašich dotazů.

 • Délka jedné online fyzioterapie je 45 minut.
 • Předpokládaný rozsah intenzivní hybridní rehabilitace je v rozmezí 4 až 10 setkání.
 • Doba trvání programu je přibližně 4-6 týdnů.
 • Počet terapií navrhne rehabilitační specialista před zahájením programu a závisí
  mj. také na aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho diagnóze.
 • Plán je individuální podle typu operace, zdravotního stavu pacienta a dalších omezení

Často kladené otázky

Cena za služby intenzivní hybridní rehabilitace záleží na celkovém množství terapií, které se odvíjí od Vaší konkrétní diagnózy, délky léčebného programu a Vašich osobních požadavků. Terapie na klinice předepsaná lékařem je hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Doplňující služba ve formě online konzultací je pak poskytována za přímou úhradu, a to buď ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu, případně za pevně stanovenou sazbu za 45minutovou terapii. Kontaktujte prosím svého fyzioterapeuta a ten Vám sdělí bližší podrobnosti a předá Vám aktuální ceník.

Mezi nejčastější případy, se kterými můžeme pomoci, patří pooperační rehabilitace po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, rekonstrukci předního zkříženého vazu nebo artroskopii kolene. Poskytujeme také předoperační programy před totální náhradou kyčelního kloubu s cviky a technikami pro zlepšení výsledku operace. Mezi zranění, se kterými se běžně setkáváme, patří zlomeniny předloktí, vymknutý kotník, zlomenina proximálního femuru (tzv. trochanterická zlomenina hlavice nebo krčku stehenní kosti) a mnoho dalších…

Délka tohoto léčebného programu závisí mj. na Vašem konkrétním případu, protože se vždy snažíme, aby byl co nejvíce přizpůsoben Vašim potřebám. Většinou však program trvá přibližně 4-6 týdnů.

Pokud během úvodního lékařského vyšetření nebo prvotních online konzultací zjistíme, že Váš stav vyžaduje jiný přístup než intenzivní hybridní rehabilitaci s online fyzioterapií, navrhneme Vám vhodnější postup. V takovém případě samozřejmě nemusíte pokračovat v našem léčebném programu a hradíte pouze případné již uskutečněné online konzultace.

Do péče o své pacienty vkládají naši odborníci všechny své znalosti, zkušenosti a píli, ale úspěch každého rehabilitačního programu se opírá mimo jiné i o pozitivní přístup pacienta. K jeho aktivní účasti by měla dopomoci právě intenzivní hybridní rehabilitace.

HYBRIDNÍ REHABILITACE

NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY

 • Totální náhrada kyčelního kloubu
 • Totální náhrada kolenního kloubu
 • Rekonstrukce předního zkříženého vazu
 • Artroskopie kolene
 • Zlomeniny předloktí
 • Vymknutý kotník
 • Zlomeniny stehenní kosti
 • A mnoho dalších…

Objednávky

Pro více informací o Intenzivní hybridní rehabilitaci kontaktujte svého ošetřujícího fyzioterapeuta nebo lékaře, případně nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na zákaznické lince +420 251 116 600.

Kontaktní formulář

 

1 Step 1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right