Politika kvality

Motto:

Každý máme anděla strážného – dovolte nám, abychom jím byli též.

Mise:

R – Rozvoj rehabilitace a respekt vůči všem
E – Empatie
H – Holistické hodnocení pacienta (celkové)
A – Asistence a vzájemná spolupráce na všech úrovních
B – Bezpečí pacienta, zaměstnance a boj proti korupci
I – Inovace
L – Laskavý přístup a lepší péče
I – Implementace procesů
T – Tradice poskytování rehabilitační péče
A – Atmosféra kliniky – přátelská ke všem
C – Cíl – trvalé zvyšování kvality péče
E – Ekonomická stabilita

Vize:

Cestou spokojených pacientů a zaměstnanců docílit statusu nejžádanější ortopedické a rehabilitační nemocnice v České republice.

Strategie:

Plánovaně růst, rozšiřovat a zkvalitňovat rehabilitační péči a ostatní zdravotnické služby na všech úrovních.