Oddělení poskytuje klientům tyto služby:

  • péči o těžce nemocné pacienty na Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

  • anestézii k operačním výkonům na operačním sále

  • pooperační péči o pacienty bezprostředně po velkých operacích na pooperačním oddělení

Péče o těžce nemocné pacienty na NIP

NIP je zkratka pro oddělení následné lůžkové intenzivní péče. Tým sedmi lékařů a 58 středních a nižších zdravotnických pracovníků zde pečuje o 21 pacientů se selháváním základních životních funkcí, u nichž je tento stav dlouhodobý. Na tomto oddělení leží lidé, kteří potřebují pomoc přístrojů k dýchání. Dále pacienti, pro které jsou životně nezbytné léky podporující srdeční činnost, pacienti se závažnými poruchami vědomí po úrazu hlavy nebo po krvácení do mozku. Spektrum 25 – 30 pacientů, přijatých každoročně na oddělení, je co do základního onemocnění i co do věku velmi pestré.

Všechna lůžka jsou vybavena moderními monitory, dýchacími přístroji, dávkovači léků a infúzními pumpami. Oddělení je rozděleno na několik boxů a přilehlých pokojů s kamerovým systémem. Všechny monitorované hodnoty pacientů lze samozřejmě sledovat na centrálním monitoru.

Anestezie pro operační výkony na operačním sále

Na operačním sále podává anestezie pro operace ortopedické, chirurgické a výkony plastické chirurgie anesteziologický tým, složený z lékaře a anesteziologické sestry. Anesteziolog podle typu operace, podle celkového zdravotního stavu pacienta a po dohodě s ním zvolí vhodný, co nejšetrnější a optimální způsob anestezie. Celkově je na klinice ročně provedeno téměř 2000 anestezií.

Ke druhům prováděných anestezií na RKM patří:

  • periferní blokády
  • neuroaxiální blokády
  • celková anestezie

Periferní blokáda

Nervů či nervových svazků spočívá v aplikaci lokálního anestetika do bezprostřední blízkosti nervu či nervového svazku. Tímto způsobem lze znecitlivit celou horní či dolní končetinu nebo její část. Blokády se používají buď samotné nebo v kombinaci s celkovou anestezii (kdy pacient spí). Velký efekt blokády pak pacient ocení zejména v pooperačním období, protože znecitlivění operované oblasti trvá ještě mnoho hodin po operaci. Pacient bez jakýchkoli dalších injekcí nepociťuje žádnou bolest. Podobný výkon představuje kontinuálníperiferní blokáda.K nervovému svazku se zavede katetr, kterým lze podávat lokální anestetikum opakovaně. Je vhodná nejen pro operované pacienty, ale také pro ty, kteří na RKM rehabilitují a bolestivost kloubu je tak velká, že by zabránila potřebnému rozsahu pohybu. Katetr se nechává několik dní, je sterilně překryt a fixován a pacienta nijak neomezuje při běžných činnostech ani při hygieně.

Neuroaxiální blokády (subarachnoidální a epidurální blokáda)

Spočívají v aplikaci lokálního anestetika do prostoru v páteřním kanálu. Používají se pro operace na dolních končetinách, zejména pro artroskopie kolenního kloubu, totální náhrady kolenního i kyčelního kloubu a pro operaci varixů. Tyto blokády často provádíme jako samostatnou anestezii a pacient pak může sledovat na obrazovce průběh operace a komunikovat s operatérem. U totální náhrady kolenního či kyčelního kloubu provádíme navíc kontinuální epidurální anestezii. Do páteřního kanálu zavedeme ještě katetr, kterým pacient po operaci dostává několik dní směs léků proti bolesti. Tímto způsobem zabezpečujeme našich klientům bezbolestný pooperační průběh i po takovéto náročné operaci.

Celková anestezie

Tuto anestézii podáváme jako samostatnou při výkonech plastické chirurgie a chirurgických operacích v oblasti dutiny břišní (na RKM jsou to zejména laparoskopické operace). Dále se celková anestezie podává v kombinaci s výše popsanými periferními blokádami při některých ortopedických operacích – při operacích na horní končetině a operaci ramenního kloubu, dále při některých operacích na dolní končetině, zejména při operacích hlezna a nohy. Při celkové anestezii kombinujeme několik druhů anestetik. Když je pacient bezpečně probuzen, předáváme jej na pooperační oddělení. Anesteziolog předepisuje pacientovi léky proti bolesti, které zde pak dostává do žilní kanyly ponechané po operaci.

Během všech popsaných druhů anestezií je pacient napojen na přístroje, které monitorují srdeční akci, krevní tlak, dechové parametry a množství kyslíku v krvi.

Vedení

MUDr. Pavol Cyprich

Primář

Petra Radová

Vrchní sestra

tel.: 251 116 717

Oddělení následné lůžkové intenzivní péče

Kontakt na odd. NIP

tel.: 251 116 767

Seznam ordinujících lékařů

MUDr. Pavol Cyprich
MUDr. Krystyna Erenyiová
MUDr. Eva Nováková
MUDr. Igor Guriev
MUDr. Lenka Pálová
MUDr. Zdena Lepší
MUDr. Markéta Trabelsi 

Objednávky

Veškeré potřebné informace o oddělení NIP /DIOP vám poskytneme na telefonním čísle +420 251 116 600. Preferujete písemný kontakt? Použijte formulář na pravé straně.

Kontaktní formulář

[]
1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next