Oddělení poskytuje klientům tyto služby:

  • péči o těžce nemocné pacienty na Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

  • anestézii k operačním výkonům na operačním sále

  • pooperační péči o pacienty bezprostředně po velkých operacích na pooperačním oddělení

  • péči o pacienty, kterým selhávají základní životní funkce

Péče o těžce nemocné pacienty na NIP

NIP je zkratka pro oddělení následné lůžkové intenzivní péče. Tým lékařů a středních a nižších zdravotnických pracovníků zde pečuje o pacienty, kterým selhávají základní životní funkce a u nichž je tento stav dlouhodobý. Na tomto oddělení leží lidé, kteří potřebují pomoc přístrojů k dýchání. Dále pacienti, pro které jsou životně nezbytné léky podporující srdeční činnost, pacienti se závažnými poruchami vědomí po úrazu hlavy nebo po krvácení do mozku.

Všechna lůžka jsou vybavena moderními monitory, dýchacími přístroji, dávkovači léků a infúzními pumpami. Oddělení je rozděleno na několik boxů a přilehlých pokojů s kamerovým systémem. Všechny monitorované hodnoty pacientů lze samozřejmě sledovat na centrálním monitoru.

V roce 2020 bylo z tohoto oddělení propuštěno přes 70% dlouhodobě hospitalizovaných.

Anestezie pro operační výkony na operačním sále

Na operačním sále podává anestezie pro operace ortopedické, chirurgické a výkony plastické chirurgie anesteziologický tým, složený z lékaře a anesteziologické sestry. Anesteziolog podle typu operace, podle celkového zdravotního stavu pacienta a po dohodě s ním zvolí vhodný, co nejšetrnější a optimální způsob anestezie. Celkově je na klinice ročně provedeno téměř 2000 anestezií.

Ke druhům prováděných anestezií na RKM patří:

  • periferní blokády
  • neuroaxiální blokády
  • celková anestezie

Periferní blokáda

Nervů či nervových svazků spočívá v aplikaci lokálního anestetika do bezprostřední blízkosti nervu či nervového svazku. Tímto způsobem lze znecitlivit celou horní či dolní končetinu nebo její část. Blokády se používají buď samotné nebo v kombinaci s celkovou anestezii (kdy pacient spí). Velký efekt blokády pak pacient ocení zejména v pooperačním období, protože znecitlivění operované oblasti trvá ještě mnoho hodin po operaci. Pacient bez jakýchkoli dalších injekcí nepociťuje žádnou bolest. Podobný výkon představuje kontinuálníperiferní blokáda.K nervovému svazku se zavede katetr, kterým lze podávat lokální anestetikum opakovaně. Je vhodná nejen pro operované pacienty, ale také pro ty, kteří na RKM rehabilitují a bolestivost kloubu je tak velká, že by zabránila potřebnému rozsahu pohybu. Katetr se nechává několik dní, je sterilně překryt a fixován a pacienta nijak neomezuje při běžných činnostech ani při hygieně.

Neuroaxiální blokády (subarachnoidální a epidurální blokáda)

Spočívají v aplikaci lokálního anestetika do prostoru v páteřním kanálu. Používají se pro operace na dolních končetinách, zejména pro artroskopie kolenního kloubu, totální náhrady kolenního i kyčelního kloubu a pro operaci varixů. Tyto blokády často provádíme jako samostatnou anestezii a pacient pak může sledovat na obrazovce průběh operace a komunikovat s operatérem. U totální náhrady kolenního či kyčelního kloubu provádíme navíc kontinuální epidurální anestezii. Do páteřního kanálu zavedeme ještě katetr, kterým pacient po operaci dostává několik dní směs léků proti bolesti. Tímto způsobem zabezpečujeme našich klientům bezbolestný pooperační průběh i po takovéto náročné operaci.

Celková anestezie

Tuto anestézii podáváme jako samostatnou při výkonech plastické chirurgie a chirurgických operacích v oblasti dutiny břišní (na RKM jsou to zejména laparoskopické operace). Dále se celková anestezie podává v kombinaci s výše popsanými periferními blokádami při některých ortopedických operacích – při operacích na horní končetině a operaci ramenního kloubu, dále při některých operacích na dolní končetině, zejména při operacích hlezna a nohy. Při celkové anestezii kombinujeme několik druhů anestetik. Když je pacient bezpečně probuzen, předáváme jej na pooperační oddělení. Anesteziolog předepisuje pacientovi léky proti bolesti, které zde pak dostává do žilní kanyly ponechané po operaci.

Během všech popsaných druhů anestezií je pacient napojen na přístroje, které monitorují srdeční akci, krevní tlak, dechové parametry a množství kyslíku v krvi.

Vedení

MUDr. Milíč Hruška

Primář

Vrchní sestra: Bc. Petra Radová, tel. 251 116 717

Staniční sestra NIP 1: Bc. Petra Vacková DiS, tel. 251 116 717

Staniční sestra NIP 2/DIOP: Mgr. Petra Havlíčková, tel. 251 116 727

Kontakt

tel.: 251 116 767 n. 625

NÁVŠTĚVY: Na odd. NIP/DIOP jsou návštěvy umožněny v pondělí, středu, sobotu a neděli a to vždy od 15:00 do 17:00 (max. 2 osoby).
TELEFONICKÉ KONZULTACE: denně 13:00 – 14:00
(pro komunikaci s lékařem, prosím, vyberte jednoho zástupce z rodiny – s předem sjednaným heslem)

Seznam ordinujících lékařů

MUDr. Milíč Hruška
MUDr. Miroslava Šmídová
MUDr. Petra Valečková
MUDr. Michal Gozon
MUDr. Krystyna Erenyiová
MUDr. Lenka Pálová
MUDr. Gabriela Hordóssyová
MUDr. Alexandra Lamprechtová
MUDr. Petr Svatek
MUDr. David Hodr
MUDr. Ingrid Vargová
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal
MUDr. Pavel Křížek