PREVENTIVNÍ KARDIOLOGICKÁ PROHLÍDKA

ZAŽÍVÁTE HODNĚ STRESU, JSTE VYČERPANÍ, TRPÍTE NADVÁHOU NEBO DIABETEM?

Potom myslete na své zdraví. Srdeční a cévní onemocnění zpočátku nemají žádné příznaky a proto jsou tak nebezpečná. Mnozí však toto riziko podceňují. V České republice podlehne srdečně-cévním chorobám každý druhý člověk. Včasným odhalením onemocnění, či rizikových faktorů způsobujících kardiovaskulární onemocnění, se tomu ale dá předejít.

PREVENTIVNÍ KARDIOLOGICKÁ PROHLÍDKA MŮŽE ODHALIT POČÁTKY SRDEČNÍHO ČI CÉVNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

To může začínat zcela bez příznaků. Zvážit by ho měli zejména lidé, kteří žijí náročným životním stylem plným stresu, kuřáci, lidé trpící obezitou či diabetem. Vyšetření se doporučuje také každému, kdo má v rodinné anamnéze kardiovaskulární onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin či cévní mozková příhoda.

CÍL PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod. Rehabilitační klinika Malvazinky proto nabízí program KARDIOPREVENT zaměřený na časnou diagnostiku srdečních onemocnění.

ŽÁDNÉ DLOUHÉ ČEKACÍ DOBY, INDIVIDUÁLNÍ PŘISTUP, ZKRÁTKA PROGRAM PRO VAŠE SRDCE NA MÍRU. POKUD CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VAŠE SRDCE JE ZDRAVÉ, ROZHODNĚTE SE A OBJEDNEJTE SE U NÁS.

KLIENT ABSOLVUJE:

• LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ VYŠETŘENÍ KRVE A MOČI

Ionty (Na, K, Cl), kreatinin a jeho clearance, urea, jaterní testy, cholesterol vč. jednotlivých podtříd, kyselina močová, glykemie, TSH,
NT pro BNP, vyšetření moči a sedimentu

• KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Anamnéza, fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, pulsu, výšky, váhy a celkové vyšetření poslechem a pohmatem

• ERGOMETRIE (ZÁTĚŽOVÝ TEST S EKG)

Vyšetření na rotopedu. Snímání EKG a pravidelné měření krevního tlaku. Dokáže se tak zachytit hrozící nedostatečné prokrvení myokardu. Orientačně umožní stanovit i fyzickou kondici vyšetřovaného klienta.

• ECHOKARDIOGRAFIE (ULTRAZVUK SRDCE)

Analýza srdečních stěn (jednotlivé srdeční oddíly a chlopně) a jejich struktury, velikosti a funkce. Slouží k odhalení zúžení nebo ucpání koronálních cév, jež zásobují srdeční sval.

• STANOVENÍ RIZIKOVÉHO PROFILU (SCORE)

• STANOVENÍ INDEXU BMI

• ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zhodnocení a shrnutí všech výsledků kardiologem včetně doporučení, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím a léčbě
Jednotlivá vyšetření programu Kardioprevent na sebe navazují.

Program je rozdělen do 2 návštěv.

CENA PROGRAMU: 9 000 Kč

Tento balíček si můžete rozšířit o doplňkové vyšetření RTG srdce a plic s doplatkem 600,- Kč

Vaše objednávky rádi vyřídíme osobně na hlavní recepci v budově A anebo prostřednictvím klientského centra na tel: +420 251 116 600 či emailem: