Akreditace SAK je úspěšně za námi

  • Malvazinky
  • 6. 11. 2018

Na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 16. – 17. října 2018, obhájila Rehabilitační klinika Malvazinky akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. A co to znamená v praxi? Že proběhla velice důkladná kontrola postupů v provozu, tak říkajíc od operačních sálů přes všechna oddělení až po kuchyni a kotelnu. Známka „akreditováno SAK“, kterou nám Spojená akreditační komise, o.p.s. udělila při re-akreditačním řízení v rámci trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče na naší klinice, je tedy nejlepším důkazem toho je, že jste u nás opravdu v bezpečí.


> Zajímá Vás, co to vlastně ta akreditace SAK je a k čemu slouží?

Akreditace Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK) je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Akreditační standardy pro nemocnice jsou určeny k aplikaci poskytovatelům akutní péče – nemocnic všech typů.

> Chcete vědět více o uspořádání standardů a jejich použití?

Akreditační standardy jsou rozděleny do kapitol odpovídajících příslušným činnostem při poskytování zdravotních služeb v nemocničním prostředí. V první části publikace jsou uvedeny standardy vztahující se ke klinickým aktivitám, ve druhé části pak standardy organizační a manažerské.

> Struktura jednotlivých standardů

Každý akreditační standard je rozdělen do tří částí:
• Vlastní znění standardu
• Účel standardu – stěžejní část, která popisuje způsob naplnění standardu, uvádí příklady naplnění, případně odkazy na legislativu či jiné zdroje. V některých případech může být v účelu uveden výčet náležitostí nutných k naplnění některého z indikátorů, který na znění účelu pak odkazuje.
• Indikátory standardu – toto jsou měřitelné položky, jejichž naplnění se při akreditačním šetření posuzuje.

Zjednodušeně lze indikátory vnímat jako otázky, na které v ideálním případě zní odpověď „ano“. Jak bylo uvedeno výše, v některých případech odkazuje indikátor na požadavky specifikované v účelu standardu, obvykle výčtem. Při akreditačním šetření se posuzuje míra naplnění jednotlivých indikátorů (splněn – částečně splněn – nesplněn) a následně pak jednotlivých standardů.