OMEZENÍ PŘÍJMU NOVÝCH PACIENTŮ NA LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

  • admin
  • 24. 3. 2020

S účinností od 24.3.2020 vstupuje v platnost další mimořádné opatření, které zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče. S ohledem na skutečnost, že se nejedná o poskytování akutní, ani neodkladné péče, nehrozí dle MZČR nebezpečí z prodlení. Toto mimořádné opatření je vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidepiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Situaci s Ministerstvem zdravotnictví řešíme. O jejím vývoji vás budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení a součinnost ve věci minimalizace rizika šíření tohoto onemocnění.