VZP INFORMUJE – VÍZUM DOČASNÉ OCHRANY

  • Malvazinky
  • 26. 7. 2022

Upozorňujeme, že po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny a úhrada veřejného zdravotního pojištění státem.

Pokud jste osoba ve věku od 18 do 65 let, máte do 8 dnů od uplynutí lhůty 150 dní povinnost oznámit zdravotní pojišťovně, jak bude hrazeno pojistné.

Pokud oznamovací povinnost nesplníte, může Vám vzniknout v systé-mu zdravotního pojištění v ČR dluh, který bude každý den navyšován o penále.

Detailní informace, jaké konkrétní skutečnosti je potřeba pojišťovně oznámit najdete na webu pomocukrajine.vzp.cz. Pomocí on-line prů-vodce tam také můžete rychle, snadno a bez čekání oznámení vyřešit.

LETÁK VZP ZDE

____________________

Попереджуємо, що через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту змінюються умови обліку в компанії медичного страхування і сплати внесків на медичне страхування громадян державою.

Якщо ви особа у віці від 18 до 65 років, ви зобов‘язані протягом 8 днів з моменту закінчення строку 150 днів повідомити у компанію медичного страхування як будете сплачувати страхові внески.

Якщо ви не виконаєте зобов’язання щодо повідомлення, у вас може виникнути борг у системі медичного страхування в ЧР, який щодня буде збільшуватися на суму штрафу.

Детальну інформацію про те, які саме факти необхідно повідомити страховій компанії, ви знайдете на веб-сторінці pomocukrajine.vzp.cz. За допомогою онлайн гіда ви також можете вирішити там швидко, легко та без очікування питання повідомлення.

листівка тут