Speciální programy

Škola chůze pro „amputáře“

Rehabilitace po amputaci končetin

Rehabilitační klinika Malvazinky je jedním z nejlepších zdravotnických zařízení zaměřených na rehabilitaci osob po amputaci končetin. Ročně projdou programem Školy chůze desítky klientů, kterým pomáhají erudované fyzioterapeutky Hana Kohoutová a Nina Čechová vrátit se zpět do aktivního života.

Rehabilitační program pacienta se skládá z:

 • Individuální fyzioterapie 
 • Skupinového cvičení „amputářů“
 • Vodoléčebných procedur
 • Skupinového cvičení v bazénu pro „amputáře“
 • Masáží, elektroléčby

Průběh Školy chůze pro „amputáře“

Slovy Hany Kohoutové, lektorky školy chůze:

„Průběh Školy chůze je zcela individuální. Záleží na osobnosti pacienta, jeho fyzickém, psychickém i zdravotním stavu a také na jeho osobních cílech. Jinak budeme cvičit s člověkem, který se chce věnovat vnoučatům a chce být schopen si s nimi dojít sednout na zahrádku, a jinak s tím, kdo chce zase jezdit na kole nebo zdolat pěšky Sněžku.

Začneme tím, že se naučíme protézu správně nasazovat a sundávat. Ukážu Vám, jak o protézu pečovat, a naučím Vás techniky, jak se starat o pahýl. Než se začnete učit chodit, je třeba se naučit vůbec vstát ze sedu a zase si sednout – i to může být zpočátku obtížné, ale určitě se vše brzy naučíte.

Potom budeme také provádět různá cvičení ve stoje, abyste získali dostatečnou stabilitu a zároveň fyziologické držení těla. Pak teprve přistoupíme k prvním krokům mezi bradly, která Vám budou poskytovat oporu. Postupně se naučíte chodit (s oporou nebo bez ní) a podle Vašeho fyzického stavu, schopností a zvoleného typu protézy se můžeme učit chodit i na šikmé ploše, přes překážky, v terénu nebo ze schodů. Budeme se snažit, abyste nakonec byli co nejvíce samostatní a soběstační, a budeme hlavně nacvičovat činnosti, které ve svém životě budete nejvíc využívat.

Během Školy chůze budu pochopitelně spolupracovat s Vaším protetikem. Protože se mění svalová síla i tvar pahýlu, je důležité i samotnou pomůcku přizpůsobovat.

Součástí terapie bude i celková péče o tělo a o pahýl, vodoléčba, masáže a další doprovodné procedury. Je třeba říci, že protéza nikdy nebude chodit za Vás, ale bude chodit tak, jak Vy budete chtít. Tak jako drahé lyže nedělají dobrého lyžaře, sebedokonalejší protéza sama dokonale chodit nebude. A stejně jako se musí natrénovat dobrá jízda na lyžích, musí se natrénovat i správná chůze s protézou, “ dodává Hana Kohoutová, lektorka Školy chůze na Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Pro absolvování rehabilitačního pobytu se obraťte na svého praktického lékaře, který Vám pomůže vystavit „Návrh na léčebně rehabilitační péči“ pro Vaši zdravotní pojišťovnu. Podmínky přijetí a nabídku ubytování naleznete zde.

Telemedicína

Co je to telemedicína?

Kvůli současné dynamické situaci a díky pokroku informačních a telekomunikačních technologií zažíváme ve zdravotnictví v poslední době expanzivní rozvoj tzv. telemedicíny.

Za pomoci kombinace ambulantního přístupu a využití moderních prostředků jako jsou videohovory, chytré telefony, bezdrátové nástroje a různá monitorovací zařízení tak lze na dálku zjistit stav pacienta a vzdáleně poskytovat zdravotnické služby či konzultace.

Intenzivní hybridní rehabilitace

 • Máte bolesti, ale jste příliš zaneprázdněni na to, abyste chodili často k fyzioterapeutovi?
 • Není v blízkosti Vašeho bydliště dostupná kvalitní fyzioterapie?
 • Jsou čekací lhůty na fyzioterapii příliš dlouhé?
 • Máte v nejistých dobách obavy z častých návštěv ordinace?
 • Potřebujete poradit, jak správně cvičit sami?
 • Stává se Vám, že mezi jednotlivými sezeními cviky zapomínáte?

Řešením pro Vás může být tzv. intenzivní hybridní rehabilitace, neboli kombinace ambulantní rehabilitace s rehabilitací distanční, tzv. telerehabilitací. Naši odborníci Vám tak kromě běžné terapie na klinice poskytnou i pravidelnou online fyzioterapii v pohodlí Vašeho domova.

První setkání proběhne tváří v tvář s naším rehabilitačním lékařem přímo u nás na klinice. Během této úvodní konzultace lékař zhodnotí Váš zdravotní stav, poskytne Vám své odborné rady a navrhne další postup. Na základě Vaší diagnózy a individuálních potřeb vytvoříme speciální léčebný program sestávající z ambulantní fyzioterapie na klinice, doplněný o online fyzioterapii, která bude plnohodnotně vyplňovat čas mezi Vašimi návštěvami u nás.

Jaké jsou výhody intenzivní hybridní rehabilitace?

 • Individuální léčebný plán – naši lékaři a terapeuti přizpůsobí Váš terapeutický plán Vašim konkrétním potřebám i časovým a technologickým možnostem.
 • Efektivnější cvičení doma – nemusíte si dělat starosti, zda si cviky správně zapamatujete. Jednoduše se spojíte s Vaším fyzioterapeutem, který dohlédne na to, že je provádíte správně.
 • Časová úspora – nemusíte tak často dojíždět na kliniku a konzultaci snadno začleníte do svého dne.
 • Bezpečí a komfort – konzultace můžete absolvovat z bezpečí Vašeho domova, bez obav z časté návštěvy zdravotnického zařízení.
 • Brzký termín –  termín na online fyzioterapii dostanete v rámci dní. Můžete tak hned začít cvičit a překlenout tak třeba případné období mezi hospitalizací a pobytem v lázních.
 • ZKOMBINUJETE VÝHODY DISTANČNÍ I AMBULANTNÍ REHABILITACE!

Jak funguje hybridní rehabilitace?

Možná se podivujete nad účinností online fyzioterapie: Jak Vám můžeme pomoci, když se Vás při online terapii ani nedotkneme? Mnoho zranění a onemocnění pohybového aparátu však lze řešit i pomocí správně prováděných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta. Pokud bude Váš zdravotní problém vhodný pro poskytování hybridní formy rehabilitace, sestavíme společně léčebný program, který Vám prostřednictvím kombinace klasické ambulantní fyzioterapie a online cvičení pod odborným dohledem umožní velmi efektivní způsob rehabilitace a brzký návrat k běžnému způsobu života.

Ačkoli některé postupy online fyzioterapie a rehabilitace těžko nahradí osobní přístup lékaře či terapeuta přímo v ordinaci, již nyní lze překvapivě velkou část rehabilitace zvládnout za pomoci  dálkových konzultací. Do těchto konzultací lze např. zahrnout edukaci pacienta nebo úpravu terapeutického plánu. Váš terapeut také může pomocí videohovoru na dálku například jednoduše dohlédnout na to, zda cvičení, která Vám doporučil, provádíte i po návratu domů správně. Dálkově může však i sledovat a monitorovat pokroky, jakých dosahujete. Takovýto „dohled“ Vám dodá sebejistotu a přiměje Vás k pravidelnosti a důslednosti.

Možnosti telerehabilitace jsou opravdu rozsáhlé, neustále se rozšiřují a do budoucna půjde v rehabilitaci a fyzioterapii o standardní způsob poskytování péče. Např. v Německu je hybridní rehabilitace již celkem běžnou součástí léčby a tento trend se pomalu dostává i do České republiky.

Co můžete očekávat?

Během samotného videohovoru fyzioterapeuti vždy věnují zvláštní pozornost způsobu, jakým cvičíte, aby se ujistili, že cvičení provádíte správně – stejně tak jako během osobní návštěvy v jejich ordinaci. Terapeut vždy pečlivě sleduje Váš pokrok a v případě potřeby provede úpravy Vašeho terapeutického plánu.

Zahrnujeme však také rady ohledně správného používání kompenzačních a cvičebních pomůcek a tipy pro Vaše běžné denní aktivity.

K online fyzioterapii potřebujete pouze chytrý telefon, tablet nebo počítač s kamerou, připojení k internetu a trochu místa ve Vašem obývacím pokoji. Nemusíte se ani nikde registrovat – k terapeutickému sezení se v dané časy pouze jednoduše připojíte.

Vzorový léčebný plán hybridní rehabilitace

Totální náhrada kyčelního kloubu

1. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ

Možná, že jste už prodělali hospitalizaci u nás na klinice. I v tomto případě však absolvujete lékařské vyšetření s naším rehabilitačním lékařem, který zjistí všechny potřebné informace týkající se Vašeho zdravotního stavu a zváží všechny důležité skutečnosti jako je Váš životní styl či další zdravotní problémy.

2. KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

V dalším kroku náš fyzioterapeut provede sérii testů, aby důkladně zhodnotil aktuální stav Vašeho pohybového aparátu se zaměřením na pohyblivost operovaného kloubu, svalovou sílu klíčových svalů a stav jizvy po operaci. Bude vyšetřena Vaše chůze, zkontrolováno nastavení kompenzačních pomůcek a doporučeny cvičební pomůcky pro další terapii.

3. REHABILITAČNÍ PROGRAM

Na základě všech informací lékař společně s fyzioterapeutem vytvoří individuální léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace, který se bude skládat z ambulantních setkání doplněných o pravidelné online fyzioterapie přes videohovor. Terapie bude probíhat podle Vašeho zdravotního stavu a zaměří se zejména na zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu, zvýšení svalové síly, zlepšení schopnosti chůze a stability, kvalitu hojení jizvy a zvládání běžných denních činností.

4. CVIČTE A TRÉNUJTE

Naučíme Vás všechna potřebná cvičení a dohlédneme na to, abyste je prováděli správně. Na konci programu dostanete zprávu o průběhu rehabilitace a další doporučení. Součástí závěrečné kontroly bude zhodnocení celkového průběhu rehabilitace, poučení o dalších možnostech terapie v domácím prostředí, řešení Vašich individuálních potřeb a zodpovězení Vašich dotazů.

Délka jedné online fyzioterapie je 45 minut. Předpokládaný rozsah intenzivní hybridní rehabilitace je v rozmezí 4 až 10 setkání. Doba trvání programu je přibližně 4-6 týdnů.

Plán je individuální podle typu operace, zdravotního stavu pacienta a dalších omezení. Počet terapií navrhne rehabilitační specialista před zahájením programu a závisí mj. také na aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho diagnóze.

Často kladené otázky

Kolik stojí intenzivní hybridní rehabilitace?

Cena za služby intenzivní hybridní rehabilitace záleží na celkovém množství terapií, které se odvíjí od Vaší konkrétní diagnózy, délky léčebného programu a Vašich osobních požadavků. Terapie na klinice předepsaná lékařem je hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Doplňující služba ve formě online konzultací je pak poskytována za přímou úhradu, a to buď ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu, případně za pevně stanovenou sazbu za 45minutovou terapii. Kontaktujte prosím svého fyzioterapeuta a ten Vám sdělí bližší podrobnosti a předá Vám aktuální ceník.

Jaké stavy lze léčit pomocí intenzivní hybridní rehabilitace?

Mezi nejčastější případy, se kterými můžeme pomoci, patří pooperační rehabilitace po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, rekonstrukci předního zkříženého vazu nebo artroskopii kolene. Poskytujeme také předoperační programy před totální náhradou kyčelního kloubu s cviky a technikami pro zlepšení výsledku operace. Mezi zranění, se kterými se běžně setkáváme, patří zlomeniny předloktí, vymknutý kotník, zlomenina proximálního femuru (tzv. trochanterická zlomenina hlavice nebo krčku stehenní kosti) a mnoho dalších…

Jaká je délka programu intenzivní hybridní rehabilitace?

Délka tohoto léčebného programu závisí mj. na Vašem konkrétním případu, protože se vždy snažíme, aby byl co nejvíce přizpůsoben Vašim potřebám. Většinou však program trvá přibližně 4-6 týdnů.

Co když se ukáže, že můj stav není vhodný pro online fyzioterapii?

Pokud během úvodního lékařského vyšetření nebo prvotních online konzultací zjistíme, že Váš stav vyžaduje jiný přístup než intenzivní hybridní rehabilitaci s online fyzioterapií, navrhneme Vám vhodnější postup. V takovém případě samozřejmě nemusíte pokračovat v našem léčebném programu a hradíte pouze případné již uskutečněné online konzultace.

Může fyzioterapie zcela vyřešit mé problémy?

Do péče o své pacienty vkládají naši odborníci všechny své znalosti, zkušenosti a píli, ale úspěch každého rehabilitačního programu se opírá mimo jiné i o pozitivní přístup pacienta. K jeho aktivní účasti by měla dopomoci právě intenzivní hybridní rehabilitace.

Nejčastější diagnózy hybridní rehabilitace

 • Totální náhrada kyčelního kloubu
 • Totální náhrada kolenního kloubu
 • Rekonstrukce předního zkříženého vazu
 • Artroskopie kolene
 • Zlomeniny předloktí
 • Vymknutý kotník
 • Zlomeniny stehenní kosti
 • a mnoho dalších…

Objednávání

pro více informací o Intenzivní hybridní rehabilitaci kontaktujte svého ošetřujícího fyzioterapeuta nebo lékaře, případně nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonu +420 251 116 600

Rehabilitace po plastice LCA

Rehabilitace po operaci předního zkříženého vazu

Pro klienty, kteří absolvovali operaci předního křížového vazu (LCA) v kolenním kloubu otevíráme nový rehabilitační program, který se skládá ze vstupního vyšetření fyzioterapeutem, individuálního i skupinového cvičení v tělocvičně a v bazénu a šesti návštěv magnetoterapie.

Pro lepší hojení jizvy obsahuje předepsaný FT poukaz, který je nezbytný pro účast v programu, i laseroterapii.

Plastika LCA v kolenním kloubu

Rehabilitační program je koncipován pro klienty, kteří absolvovali operaci předního křížového vazu (LCA) v kolenním kloubu. Optimální doba zahájení cvičení v tomto programu je zhruba 4-6 týdnů po operaci. Časová prodleva od operace k zahájení programu je nastavena úmyslně s delším odstupem. Důvodem je prostor k vyhojení měkkých tkání, snížení pooperačního otoku a snížení rizika poškození nové náhrady vazu (upravený šlachový štěp).

Program obsahuje

Vstupní vyšetření fyzioterapeutem:

 • 6x cvičení s fyzioterapeutem (z toho 5 x skupinově) á 45 minut
 • 5x skupinové cvičení v bazénu á 30 minut
 • 6x magnetoterapii á 25 minut

1. návštěva

 • vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem
 • uvolnění měkkých tkání v oblasti operovaného kolene
 • péče o jizvu
 • edukace cvičení pro autoterapii

2.-6. návštěva

 • cvičení v malé skupině pod vedením zkušených fyzioterapeutů
 • péče o jizvu a uvolnění měkkých tkání kolene
 • balanční a posilovací cvičení s využitím moderních pomůcek a přístrojů
 • součástí programu je skupinové cvičení v bazénu (5x) a magnetoterapie (6x)

Lichý týden

Pondělí09:00-09:45
Úterý15:00-15:45
Středa09:15-10:00
Čtvrtek15:00-15:45
Pátek09:15-10:00

Sudý týden

Pondělí15:00-15:45
Úterý09:15-10:00
Středa14:45-15:30
Čtvrtek09:15-10:00
Pátek09:15-10:00

Objednávání

objednání na vyšetření je možné přes kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

FYZIO+

Okamžitá pomoc při akutních bolestech

Přetrvávají u vás bolesti pohybového aparátu?
TRPÍTE AKUTNÍ BLOKÁDOU V OBLASTI KRČNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE NEBO BOLESTÍ KLOUBŮ?

Třídenní intenzivní program FYZIO+ obsahuje:

 • Individuální přístup při objednávání a rychlé objednací termíny
 • Organizaci vstupní lékařské prohlídky
 • 3 bloky individuální rehabilitace
 • Kinesio Taping® – originální tejpovací metoda (pouze na pobočce Klinika Zámeček Malvazinky)
 • Instruktáž pro cvičení doma a výstupní zpráva
 • Možnost zakoupení wellness procedur Rehabilitační kliniky Malvazinky s 10% slevou
 • To vše ve stylovém prostředí neoklasicistního zámečku či moderní kliniky v centru Prahy

Program je možné čerpat na 2 pobočkách:

 • Rehabilitační klinika Malvazinky – klinika Zámeček Malvazinky, U Malvazinky 7, Praha 5
 • Poliklinika Palackého, Palackého 5, Praha 1

Objednávání

objednání na vyšetření je možné přes kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

Onkoprevent

Preventivní onkologická prohlídka

Základem úspěšné léčby onkologických onemocnění je jejich včasná diagnóza. Proto vám nabízíme preventivní onkologickou prohlídku ONKOPREVENT, při níž absolvujete základní screening pro vyloučení nejčastějších interních či onkologických problémů.

Program je zaměřen na prevenci zhoubných nádorů u osob, které nemají žádné příznaky, ale mají zájem včas zachytit případné nebezpečí.

Jednotlivá vyšetření programu na sebe navazují

 1. Komplexní laboratorní vyšetření – vyšetření krve a moče, krevní obraz, sedimentace, CRP – marker bakteriálního zánětu, ledvinné funkce vč. kyseliny močové, jaterní funkce vč. hladiny amylas, lipidový metabolismus, hormony štítné žlázy, hladina celkové bílkoviny a albuminu /stav nutrice/, ionty, vybrané tumorové markery vyšetření PSA (u mužů), vyšetření močového sedimentu
 2. Test na okultní /skryté/ krvácení – screening karcinomu tlustého střeva
 3. Ultrazvukové vyšetření břicha a malé pánve – SONO vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, močového měchýře, dělohy, vaječníků, prostaty, posouzení ev. tekutiny v dutině břišní
 4. EKG
 5. Měření krevního tlaku
 6. Závěrečná zpráva – shrnutí výsledků, rady odborníka, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím či léčbě

Tento balíček si můžete rozšířit o doplňkové vyšetření RTG plic a srdce s doplatkem 600,- Kč

Objednávání

objednání na vyšetření je možné přes níže uvedený kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

  Kardioprevent

  Preventivní kardiologická prohlídka

  Zažíváte hodně stresu, jste vyčerpaní, trpíte nadváhou nebo diabetem?

  Potom myslete na své zdraví. Srdeční a cévní onemocnění zpočátku nemají žádné příznaky a proto jsou tak nebezpečná. Mnozí však toto riziko podceňují. V České republice podlehne srdečně-cévním chorobám každý druhý člověk. Včasným odhalením onemocnění, či rizikových faktorů způsobujících kardiovaskulární onemocnění, se tomu ale dá předejít.

  Preventivní kardiologická prohlídka může odhalit počátky srdečního či cévního onemocnění

  To může začínat zcela bez příznaků. Zvážit by ho měli zejména lidé, kteří žijí náročným životním stylem plným stresu, kuřáci, lidé trpící obezitou či diabetem. Vyšetření se doporučuje také každému, kdo má v rodinné anamnéze kardiovaskulární onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin či cévní mozková příhoda.

  Cíl preventivních programů

  Cílem preventivních programů je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod. Rehabilitační klinika Malvazinky proto nabízí program KARDIOPREVENT zaměřený na časnou diagnostiku srdečních onemocnění.

  Žádné dlouhé čekací doby, individuální přistup, zkrátka program pro vaše srdce na míru. Pokud chcete mít jistotu, že vaše srdce je zdravé, rozhodněte se a objednejte se u nás.

  Klient absolvuje

  LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ VYŠETŘENÍ KRVE A MOČI

  Ionty (Na, K, Cl), kreatinin a jeho clearance, urea, jaterní testy, cholesterol vč. jednotlivých podtříd, kyselina močová, glykemie, TSH,
  NT pro BNP, vyšetření moči a sedimentu

  KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  Anamnéza, fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, pulsu, výšky, váhy a celkové vyšetření poslechem a pohmatem

  ERGOMETRIE (ZÁTĚŽOVÝ TEST S EKG)

  Vyšetření na rotopedu. Snímání EKG a pravidelné měření krevního tlaku. Dokáže se tak zachytit hrozící nedostatečné prokrvení myokardu. Orientačně umožní stanovit i fyzickou kondici vyšetřovaného klienta.

  ECHOKARDIOGRAFIE (ULTRAZVUK SRDCE)

  Analýza srdečních stěn (jednotlivé srdeční oddíly a chlopně) a jejich struktury, velikosti a funkce. Slouží k odhalení zúžení nebo ucpání koronálních cév, jež zásobují srdeční sval.

  • STANOVENÍ RIZIKOVÉHO PROFILU (SCORE)

  • STANOVENÍ INDEXU BMI

  • ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

  Zhodnocení a shrnutí všech výsledků kardiologem včetně doporučení, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím a léčbě. Jednotlivá vyšetření programu Kardioprevent na sebe navazují. Program je rozdělen do 2 návštěv.

  Tento balíček si můžete rozšířit o doplňkové vyšetření RTG srdce a plic s doplatkem 600,- Kč

  Objednávání

  objednání na vyšetření je možné přes níže uvedený kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

   Komplexní preventivní prohlídka (KPP)

   Získáte komplexní informace o vašem aktuálním zdravotním stavu, navrhneme Vám směr léčby či prevence, výživová doporučení i vhodná pohybová opatření.

   Komplexní preventivní prohlídka obsahuje:

   Internista

   Komplexní anamnéza, fyzikální vyšetření

   Laboratorní vyšetření

   • biochemie (ionty) – Natrium, Kalium, Chloridy, Calcium, Fosfor, Magnesium
   • diabetologický profil – glykémie, glykovaný hemoglobin
   • lipidové spektrum – celkový cholesterol, TG, HDL a LDL cholesterol
   • jaterní soubor – bilirubin, enzymy ALT, AST, GMT, ALP
   • pankreatické enzymy – amylasa, pankreatická amylasa
   • ledvinné funkce – urea, kreatinin, kyselina močová
   • hormony štítné žlázy – TSH, fT4
   • zánětlivé parametry – CRP, sedimentace
   • orientační hodnocení nutrice – celková bílkovina, albumin
   • vyšetření moči – chemicky včetně sedimentu
   • vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení – screening kolorektálního karcinomu
   • hematologie – krevní obraz + differenciál

   Kardiologie

   Komplexní vyšetření lékařem, EKG, ergometrie, echokardiografie

   Neurologie

   Komplexní vyšetření lékařem, vyšetření reflexů a pohybových stereotypů

   Fyzioterapie

   Komplexní kineziologický rozbor – fyzioterapeutická analýza

   Ortopedie

   Komplexní vyšetření lékařem

   Akupunkturní diagnostika

   Komplexní vyšetření lékařem akupunkturistou, vyšetření v rámci konceptu FRM a TČM

   Ultrazvukové vyšetření

   SONO břicha a malé pánve (vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, močového měchýře, dělohy, vaječníků, prostaty, posouzení ev. tekutiny v dutině břišní)

   RTG hrudníku

   Rentgen plic a srdce (vyloučení plicních, srdečních anomálií)

   Závěrečná zpráva

   Shrnutí výsledků a doporučení specialisty, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím nebo léčbě, edukace ohledně výživových doporučení, stanovení kardiovaskulárních a metabolických rizik

   Objednávání

   objednání na komplexní prohlídku je možné přes níže uvedený kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

    Masáže a relaxační programy

    Program RELAX PLUS

    • Klasická celková masáž
    • Osvěžující masáž dolních končetin
    • Velký rašelinový zábal
    • Celotělová bylinná lázeň s přísadou citrusu nebo lemongrass
    • Návštěva sauny či páry včetně pobytu v odpočinkové zóně
    • Skupinové cvičení v bazénu
    • Podvodní masáž
    • Uhličitá lázeň

    Program BOLESTI ZAD

    • Vířivou koupel s bylinnou přísadou citrusu (osvěžující a povzbuzující účinek, uvolňuje psychické napětí, pomáhá při bolestech hlavy a vyčerpání)
    • Velký rašelinový zábal (relaxační účinek s prokrvením svalů a pokožky)
    • Klasická masáž šíje a zad

    Program CELKOVÁ RELAXACE

    • Velký rašelinový zábal (relaxační účinek s prokrvením svalů a pokožky)
    • Klasickou celkovou masáž
    • Návštěvu sauny či páry včetně odpočinku

    Program ODSTRANĚNÍ ÚNAVY

    • Celotělovou bylinnou koupel s přísadou citrus nebo lemongrass (osvěžující a povzbuzující účinek, uvolňuje psychické napětí, pomáhá při bolestech hlavy a vyčerpání)
    • Velký rašelinový zábal (relaxační účinek s prokrvením svalů a pokožky)
    • Celkovou klasickou masáž

    Program UNAVENÉ NOHY

    • Celotělovou bylinnou koupel s přísadou jírovce (harmonizující, výrazně prokrvující účinek, pozitivně působí na křečové žíly, záněty žil, otoky, funkci pokožky)
    • Osvěžující masáž dolních končetin

    Objednávání

    objednání masáží a relaxačních programů je možné přes kontaktní formulář nebo na telefonu +420 251 116 600

    Pokud vás naše masáže a relaxační programy zaujaly, neváhejte a navštivte náš e-shop

    Ceny jsou uvedené vč. DPH

    Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

    přijmout všenastavitodmítnout
    ×
    Cookies

    Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

    Nutné (technické) cookies

    Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

    Statistické cookies

    Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

    Reklamní cookies

    Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.