PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ OBNOVEN

  • Malvazinky
  • 26. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví uvedené v platnost 24. března 2020 se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče. K úpravě původního opatření došlo zejména proto, že se opatření vztahovalo i na poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče, a jeho dopady by způsobily některé problémy v oblasti kontinuity péče a omezení kapacit jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než kterých se opatření týkalo. Rehabilitační klinika Malvazinky tak v současné době obnovila příjem nových pacientů k následné lůžkové léčebně rehabilitační péči. Prosíme pacienty, aby při příjedu do našeho zdravotnického zařízení disponovali vlastními ochranými pomůckami (roušky, ústenky). Děkujeme!