NABÍZÍME TŘÍTÝDENNÍ RHB POBYT PRO „PO-COVIDOVÉ“ PACIENTY

  • Malvazinky
  • 12. 5. 2021

Rehabilitační klinika Malvazinky nabízí třítýdenní rehabilitační pobyty pacientům, kteří prodělali nemoc COVID-19. Zdravotníci a zaměstnanci Rehabilitační kliniky Malvazinky věří, že je důležité nezapomínat na pacienty a zdravotníky, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a mají přetrvávající obtíže, kvůli kterým zůstávají doma a nemohou se plně začlenit do běžného života. Nabízený třítýdenní rehabilitační pobyt pro „po-covidové“ pacienty má za cíl v dlouhodobém horizontu ulevit zdravotnímu systému a pomoci zejména samotným pacientům s návratem do běžného života.

Mnoho pacientů po ukončení hospitalizace potřebuje zdravotní péči, i když už je jejich stav stabilizovaný. Po prodělané nemoci je totiž často nutná dostatečná rekonvalescence, což představuje zátěž pro zahlcený zdravotní systém. Rehabilitační klinika Malvazinky proto nabízí „po-covidovým“ pacientům rehabilitační pobyt, který urychlí jejich návrat do běžného života. „Věříme, že tento způsob pomoci je oboustranně prospěšný. Nemocnice i ambulantní lékaři mají další variantu, jak mohou pacientovi po prodělaném onemocnění COVID-19 pomoci. Pacientům ukážeme cestu, jakým způsobem lze po takto vážném onemocnění rehabilitovat, pomůžeme jim s rekonvalescencí a návratem do běžného života,“ říká Mgr. Kateřina Zajíčková, ředitelka pro ošetřovatelskou péči Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Třítýdenní rehabilitační pobyt na klinice Malvazinky probíhá formou individuální terapie a je určen výhradně těm pacientům, kteří prodělali nemoc COVID-19 a nejsou již infekční, jsou soběstační a plně mobilní. Skládá se z rehabilitačních procedur speciálně zaměřených na úlevu od přetrvávajících obtíží spojených s prodělaným COVIDEM-19. „Během třítýdenního pobytu se zaměřujeme především na respirační fyzioterapii, zlepšení kondice a výživu pacienta. Terapie probíhají probíhat jak individuální, tak skupinovou formou a jsou ušité každému pacientovi na míru. V terapii se zaměřujeme například na inhalaci minerálních vod a dalších léků, kondiční cvičení v bazénu, skupinová cvičení zaměřená na posílení ochablého svalstva, zlepšení dýchání a na úlevu od bolesti pohybového aparátu, kterou tito pacienti často trpí,“ uvádí Mgr. Klára Moravcová, vedoucí ambulantní a lůžkové fyzioterapie RKM.

Nárok na rehabilitační pobyt schvaluje revizní lékař, pokud o něj bude mít pacient zájem, může se informovat u svého praktického lékaře.
Důležité je také splnění podmínek pro přijetí, mezi které patří mimo jiné negativní test na COVID-19 a plná soběstačnost pacienta
(tzn. pacient se sám nají i posadí, netrpí inkontinencí a je samostatně mobilní). Pro více informací volejte na klientské centrum na tel: +420 251 116 600.