DROBNÁ ZMĚNA V PODMÍNKÁCH PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚV

  • Malvazinky
  • 9. 7. 2021
VÁŽENÍ KLIENTI, ODE DNEŠKA, TEDY OD PÁTKU 9.7.2021, DOCHÁZÍ K DROBNÉ ÚPRAVĚ V PODMÍNKÁCH PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚV PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA ODD. NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE.
Návštěvy mohou i nadále probíhat denně mezi 14:00-19:00 hodinou a jsou umožněny max. 2 návštěvníkům po dobu 30 minut.
Změna se týká potvrzení o ukončené vakcinaci, kdy se k dnešnímu dni mění podmínky pro umožnění návštěvy s potvrzením a to následovně (v bodě c podmínky o předložení potvrzení) – očkování opravňuje ke vstupu bez testu až po 14 dnech od úplné, ukončené vakcinace.
Návštěva je tedy umožněna při splnění těchto podmínek:
🔵 – návštěvník má nasazený respirátor FFP2/FFP3/KN95,
🔵 – návštěvník podstoupí bezkontaktní měření teploty a zapíše se na vrátnici kliniky,
🔵 – návštěvník předloží jedno z níže uvedených potvrzení ve vytištěné nebo elektronické podobě:
a) negativní RT-PCR vyšetření ne starší 7 dnů,
b) negativní POC test na přítomnosti antigenu v předchozích 72 hodinách,
c) potvrzení o kompletní vakcinaci, ukončené min. před 14 dni (obě dávky, či jedna v případě jednodávkové vakcíny),
d) lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 v předchozích 180 dnech.
Návštěvy probíhají i nadále v zahradě či na terase kliniky vedle ambulancí v pavilonu D.
Po celou dobu návštěvy je nutné mít nasazený respirátor. Děkujeme, že tato opatření dodržujete 🍀