DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

  • Malvazinky
  • 16. 12. 2023
Z důvodu nárůstu akutních respiračních onemocnění prosíme příchozí o dodržení následujících zásad:
  • Před vstupem do nemocnice a na oddělení si vydezinfikujte ruce.
  • Vstupujte s ochranou dýchacích cest (jednorázová ústenka/respirátor FFP2).
  • Pacienta může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce s ochranou dýchacích cest (jednorázová vícevrstvá ústenka/respirátor FFP2).
  • Ochranné pomůcky jsou klientům k dispozici na vrátnici, recepci, odděleních.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!