Opatření platná pro území celé České republiky

  • Malvazinky
  • 24. 8. 2020

Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla:

  • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
  • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku,
  • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
  • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích a nebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
  • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
  • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest;

s výjimkou:

◾ pacientů a uživatelů sociálních služeb,

◾ dětí do dvou let věku,

◾ osob s poruchou intelektu,

◾ kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,

◾ zdravotnických pracovníků podobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

◾ zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,

◾ dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Celé znění mimořádného opatření na stránkách MZČR.